• Sepetinizde Ürün Bulunmuyor

Kvkk Açıklama Metni

PHOTOPLAY

KULLANICI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

PhotoPlay Nihat Karadağ Fotoğrafçılık Kursu (“PhotoPlay”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. PhotoPlay olarak www.fotografcilikkursu.com‘u ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı gizlilik politikamız ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizin toplanması hakkında bilgilendirmek isteriz.

Bu metinle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ve kişisel verisi işlenen ilgili kişileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve hakları konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

PhotoPlay Nihat Karadağ Fotoğrafçılık Kursu (“PhotoPlay”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, Kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı : PhotoPlay Nihat Karadağ Fotoğrafçılık Kursu (“PhotoPlay”)

Vergi Numarası : 57979578030

Vergi Dairesi : Mecidiyeköy  

Posta Adresi : Mecidiyeköy Meydan, Büyükdere Cad. No:58 Kat:4 Şişli/İSTANBUL

Telefon : 0850 840 43 33

E-posta : [email protected]

İnternet Adresi : www.fotografcilikkursu.com

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, kullanıcıların yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1 maddesi çerçevesinde, açık rızanıza istinaden aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi olarak; 

İsim Soyisim / Cinsiyet / Kimlik Numararı

İletişim Bilgisi olarak; 

Posta Adresi / E-posta Adresi / Cep Telefonu

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK’nın 8. maddesine göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Yukarıda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, işletmecilerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, kullanıcıların yeni ürünlerden ve kampanyalardan haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin düzenlenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması çerçevesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, fiziki ortamda veya internet sitemizeya da kullanıcılar tarafından uygulamalarımıza bağlantı gerçekleştirildiğinde toplanmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için “cookie”ler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir çevrimiçi erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabilmektedir.

Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimiz’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimiz’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimiz’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.fotografcilikkursu.com/kvkk-form adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Ortaklar Cad. No:1 Kat:5 Daire:9 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Copyright © 2024, PhotoPlay Nihat Karadağ Fotoğrafçılık Kursu ~ Tüm hakları saklıdır.